Home

Værktøjer til idégenerering og konceptudvikling

Anders Rønnau's afgangsprojekt fra Danmarks Designskole - "Værktøjer til idégenerering og konceptudvikling - workshops om brugerorienteret innovation" kan downloades og citeres frit.

Download rapporten